Część pierwsza - wprowadzenie

Założenia wspólnego systemu poboru opłat w Województwie Pomorskim.

Prelegentami będą m.in. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Krzysztof Rudziński, Prezes Spółki Innobaltica (zajmującej się wdrażaniem projektu na terenie Woj. Pomorskiego) oraz przedstawiciel INFRA Centrum Doradztwa – realizatora Wstępnego Studium Wykonalności ww. projektu.

Podczas części pierwszej nastąpi również oficjalne, uroczyste rozpoczęcie realizacji wdrażania ujednoliconego systemu poboru opłat – platformy zintegrowanych usług mobilności w Województwie Pomorskim.

Agenda

Moderator konferencji:
Paweł Rydzyński – Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, Wiceprezes Zarządu


9:00 - 10:00

Rejestracja, poranna kawa

10:00 - 10:10
Powitanie – Tomasz Pałaszewski – Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, Prezes Zarządu

10:10 - 10:20
Wystąpienie wprowadzające – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

10:20 - 10:40
Wystąpienie wprowadzające – Krzysztof Rudziński, Prezes InnoBalltica

10:40 - 11:30
Panel dyskusyjny: Wyzwania stojące przed samorządami terytorialnymi w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów poboru opłat za bilety w transporcie publicznym
Uczestnicy:
* Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
* Radosław Pacewicz – Urząd Transportu Kolejowego, Wiceprezes Zarządu
* Marcin Skwierawski – Zastępca Prezydenta Sopotu
* Janusz Zubrzycki – Infra Centrum Doradztwa Sp. z o.o., Prezes Zarządu
* Krzysztof Rudziński, Prezes InnoBalltica Sp. z o.o.

KONFRENCJA PRASOWA

11:30 - 12:15
Spotkanie z dziennikarzami: inauguracja realizacji wdrażania ujednoliconego systemu poboru opłat – platformy zintegrowanych usług mobilności w Województwie Pomorskim

Część druga - Wspólny Bilet: Doświadczenia polskie

Prezentacja rozwiązań stosowanych już obecnie w Polsce

Agenda

12:15 - 12:30
Niezbędna infrastruktura do poboru opłat w
transporcie publicznym – Wojciech Maślany, HILLTECH M&S SA – Prezes Zarządu

12:30 - 12:45
Węzły integracyjne jako obowiązkowy element nowoprojektowanych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Grzegorz Mocarski, Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Prezes Zarządu

12:45 - 13:00
Nowoczesny system sprzedaży wspólnych biletów w zasięgu ręki – Grzegorz Kulągowski, Oracle Polska, Technology Sales Executive

13:00 - 13:15
Informacja pasażerska jako integralna część systemu Wspólnego Biletu – Bogusław Kowalski, TK Telekom, Prezes Zarządu

13:15 - 14:00
Panel dyskusyjny: Obecne systemy dystrybucji biletów a oczekiwania pasażerów
Uczestnicy:
* Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
* Piotr Rachwalski – Koleje Dolnośląskie S.A., Prezes Zarządu
* Czesław Kordel – MZK Wejherowo, Prezes Zarządu
* Bartłomiej Buczek, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Członek Zarządu
* Cezary Kmieć – ATEM Polska Sp. z o.o., Dyrektor Operacyjny

Część trzecia - Wspólny Bilet: Trendy światowe

Prezentacja wybranych rozwiązań światowych, które mogą w poszczególnych regionach naszego kraju zostać zaimplementowane.

Agenda

14:20 - 14:40
Integracja biletowa w skali makro i mikro – Bartłomiej Buczek, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Członek Zarządu

14:40 - 14:55
Oczekiwane rozwiązania technologiczne dla platformy zintegrowanych usług mobilności w Województwie Pomorskim – Mariusz Kajka, InnoBaltica Sp. z o.o., Inżynier Projektu

14:55 - 15:10
Międzynarodowy projekt INTERCONNECT. Ku integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w południowej części regionu Morza Bałtyckiego – dr Wiktor Szydarowski, kierownik projektu, Region Blekinge, Szwecja

15:10 - 16:00
Panel dyskusyjny: Jak wdrożyć optymalny system poboru opłat za bilety w transporcie publicznym
Uczestnicy:
* Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Słupska
* Grzegorz Mocarski, Pomorska Kolej Metropolitalna SA, Prezes Zarządu
* Filip Bebenow – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
* Wojciech Maślany, HILLTECH M&S SA – Prezes Zarządu
* dr Wiktor Szydarowski, kierownik projektu, Region Blekinge, Szwecja
* Tomasz Pałaszewski – Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu, Prezes Zarządu

16:00 - 17:00
Obiad

ZAKOŃCZENIE