Miejsce i termin

Konferencja odbędzie się w dn. 10 maja 2018 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk),
w Sali im. Lecha Bądkowskiego. Początek konferencji o godz. 10.00.

Konferencja składać się będzie z 3 zasadniczych części.

Część pierwsza

Założenia wspólnego systemu poboru opłat w Województwie Pomorskim.

Prelegentami będą m.in. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Krzysztof Rudziński, Prezes Spółki Innobaltica (zajmującej się wdrażaniem projektu na terenie Woj. Pomorskiego) oraz przedstawiciel INFRA Centrum Doradztwa – realizatora Wstępnego Studium Wykonalności ww. projektu.

Podczas części pierwszej nastąpi również oficjalne, uroczyste rozpoczęcie realizacji wdrażania ujednoliconego systemu poboru opłat – platformy zintegrowanych usług mobilności w Województwie Pomorskim.

Część druga

Prezentacja rozwiązań stosowanych już obecnie w Polsce

Część trzecia

Prezentacja wybranych rozwiązań światowych, które mogą w poszczególnych regionach naszego kraju zostać zaimplementowane.