Organizator Konferencji: Wspólny bilet w komunikacji publicznej

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu. SET to organizacja zrzeszająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Nasza działalność koncentruje się m.in. na:

  • Wsparciu inwestycji w infrastrukturę kolejową – projektowaniu, analizach społeczno-gospodarczych i ekonomicznych;
  • Kreowaniu pozytywnych zmian w transporcie – w zakresie prac nad modyfikacją sieci połączeń, rozkładów jazdy, systemów taryfowych (w tym – podejmowaniu działań na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań taryfowych i nowoczesnych systemów poboru opłat);
  • Doradztwie inwestycyjnym;
  • Działalności medialnej – licznych publikacji członków SET w prasie branżowej i ogólnej oraz w wydawnictwach branżowych;
  • Uczestnictwie oraz organizacji konferencji, paneli dyskusyjnych etc. na temat rozwoju polskiego transportu i infrastruktury.

Więcej informacji nt. działalności SET można znaleźć na stronie www.stowarzyszenie-set.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET)
Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/25
01-015 Warszawa

Tel. +48 609 025 897
E-mail: biuro@stowarzyszenie-set.pl


Miejsce konferencji Wspólny Bilet, 10 maja 2018 r.