Witamy na stronie internetowej poświęconej konferencji „Wspólny bilet w komunikacji publicznej – doświadczenia i perspektywy wdrożenia”, która odbędzie się 10 maja br. w Gdańsku (w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Znajdą tutaj Państwo m.in. opis idei konferencji, szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny. Konferencja jest bezpłatna, ale wymagana jest rejestracja za pomocą specjalnego formularza, który znajdą Państwo na tej stronie.
W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele władz województwa pomorskiego, spółki InnoBaltica Sp. z o.o. (odpowiedzialnej za wdrożenie ujednoliconego systemu poboru opłat – platformy zintegrowanych usług mobilności w województwie pomorskim), a także spółki Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. (wykonawcy Wstępnego Studium Wykonalności dla Projektu „Wspólny system poboru opłat za przejazdy pojazdami transportu publicznego w Województwie Pomorskim”).

Cele Konferencji

Głównym założeniem konferencji jest pokazanie zalet wprowadzenia – bądź rozszerzenia tam, gdzie istnieje – „wspólnego biletu” (lub przynajmniej „wspólnego systemu poboru opłat za przejazd”) oraz przeanalizowanie barier i wyzwań w jego wprowadzeniu: przede wszystkim technologicznych, ale również prawno-organizacyjnych czy finansowych.

Idea wdrożenia wspólnego systemu poboru opłat wychodzi naprzeciw rzeczywistemu zapotrzebowaniu na usprawnienie funkcjonowania transportu publicznego. Obecnie na terenie wszystkich województw funkcjonuje duża liczba systemów biletowo-taryfowych, które w większości wypadków w żaden sposób nie współgrają ze sobą (np. brak honorowania biletów na wspólnie obsługiwanych odcinkach). Bez wątpienia taki stan rzeczy pogarsza przejrzystość oferty transportu publicznego i utrudnia pasażerom korzystanie z usług różnych przewoźników.
Biorąc pod uwagę dużą liczbę interesariuszy (organizatorów publicznego transportu zbiorowego, operatorów i przewoźników), należy w pierwszej kolejności poszukiwać rozwiązań możliwie jak najmniej inwazyjnych z punktu widzenia obecnych mechanizmów organizacji i finansowania transportu publicznego, a jednocześnie – maksymalnie korzystnych dla pasażera. Takim rozwiązaniem jest wprowadzenie systemu ujednoliconej sprzedaży biletów.

Przedmiotowa konferencja będzie powiązana z oficjalnym, uroczystym rozpoczęciem realizacji wdrażania ujednoliconego systemu poboru opłat – platformy zintegrowanych usług mobilności w województwie pomorskim. Jest to pierwszy tak duży projekt realizowany w Polsce. Oprócz zintegrowanego systemu poboru opłat (jednolitego dla wszystkich organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego, otwartego również na prywatnych przewoźników) w jego skład wchodzi również m.in. rozbudowany system informacji pasażerskiej (planer podróży). Pełne wdrożenie projektu planowane jest w 2020 r.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli władz centralnych i samorządowych (z całego kraju), przedstawicieli przewoźników kolejowych oraz dostawców oprogramowania do poboru opłat za przejazd.

Patronat honorowy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Ministerstwo Infrastruktury
CUPT
Instytut Kolejnictwa
PKP SKM w Trójmieście
Pomorska Kolej Metropolitalna
Urząd Transportu Kolejowego
Miasto Gdynia
Prezydent Miasta Gdańsk
Inno Baltica
UM Słupsk

Partner Platynowy

HILLTECH
Arrow ECS

Partner Złoty

HILLTECH

Partner Srebrny

TK Telekom

Partner Brązowy

Mera Systemy
Axians

Patroni Medialni

Gazeta Wyborcza Trójmiasto
Kurier Kolejowy
Raport Kolejowy
Polska Gazeta Transportowa
Dziennik Bałtycki
Trójmiasto.pl